Harm and benefit to the health

Heath recovery

แอ่วเหนือ ขึ้นภูชี้ฟ้า ท้าลมหนาว

แอ่วเหนือ ขึ้นภูชี้ฟ้า ท้าลมหนาว..ที่เชียงราย…

ยอดเขาที่มีเอกลักษณ์สะดุดตา จากความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาดอยผาหม่น โดยเฉพาะด้านที่กั้นอาณาเขต ประเทศไทยติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นแนวหน้าผายาวตลอดแนว แต่ตรงด้านนี้จะมีหน้าผาสูงชันและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด
ด้วยเอกลักษณ์ของภูเขาที่ปลายหน้าผาชี้ทำมุมทแยงขึ้นไปบนฟ้า เหมือนการชี้นิ้วมือขึ้นฟ้า..จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกจุดชมวิวแห่งนี้จนติดปากว่า ภูชี้ฟ้า นั่นเอง
เดิมพื้นที่แห่งนี้จัดเป็นพื้นที่สีแดง ทั้งที่ดอยผาหม่น และบริเวณภูชี้ฟ้า มีความขัดแย้งรุนแรง การสู้รบปะทะกันมีอย่างต่อเนื่อง จนผู้คนภายนอกไม่สามารถเดินทางผ่านเข้ามาตามแถบนี้ได้ จนเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายสงบลงแล้วนั่นแหละ..เมื่อขุนเขาสงบ ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา พบกับความงามและเอกลักษณ์ของภูเขาแห่งนี้..นับแต่นั้น ชื่อภูชี้ฟ้า ก็ถูกจารึกลงในแผนที่ท่องเที่ยวของผู้คนทั่วไปอย่างรวดเร็ว..
โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว และเทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมสัมผัสกับบรรยากาศเทศกาลปีใหม่ของชาวม้งแบบดั่งเดิมแท้ๆที่นี่ หนุ่มสาวชาวม้ง แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่า สวยงามแปลกตา..จุดเด่นของงานรื่นเริงปีใหม่ชาวม้งคือ การโยนลูกช่วง หรือลูกหิน ระหว่างหนุ่ม สาว น่ารัก มีเสน่ห์ เป็นธรรมชาติจริงๆ
นี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้พบนอกเหนือจาก อากาศหนาว และทะเลหมอกอันงดงาม…แต่หากว่าไม่ใช่ช่วงฤดูหนาว คือเลยช่วงกุมภาพันธุ์ ถึงมีนาคมแล้วละก็…หากใครมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้ยลโฉมกับดอกชงโคป่า หรือเรียกตามภาษาถิ่นว่า ดอกเสี้ยว จะผลิดอกสีขาวสวยงามเต็มบริเวณเชิงเขา…
ที่พักแรมที่ภูชี้ฟ้า ส่วนใหญ่พักกันที่บริเวณบ้านร่มฟ้าทองทาง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดชมวิวเพียง1กิโลเมตร..
เช้ามืดตื่นขึ้นมาสามารถเดินเท้าออกกำลังไปรอดูพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกได้อย่าสบาย….