Harm and benefit to the health

Heath recovery

หมอกงามยามเช้า ที่เขาพะเนินทุ่ง

หมอกงามยามเช้า ที่เขาพะเนินทุ่ง..เพชรบุรี

เขาพะเนินทุ่ง จุดชมทะเลหมอกอันสวยงามในยามเช้า..เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างออกไปราว 50 กิโลเมตรจากที่ทำการอุทยานฯ เป็นภูเขาสูงที่มีทุ่งหญ้าเป็นลานกว้าง เขาทุ่งพะเนินได้รับยกย่องให้เป็นจุดที่อยู่ชิดทะเลหมอกที่สวยงามแห่งหนึ่งของแก่งกระจานซึ่งหมอกดังกล่าวเกิดจากคลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ใหญ่มากมายที่ยืนต้นคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจานแห่งนี้นั่นเองเมื่อสัมผัสกับอากาศเย็นโดยรอบผืนป่าจึงเกิดเป็นทะเลหมอกอันสวยงาม…
ที่พะเนินทุ่ง นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสไอหมอกได้อย่างใกล้ชิด เกือบตลอดทั้งปี เว้นช่วงฤดูฝนที่หมอกจะบางตา หากแต่ช่วงปรกติ ยิ่งฤดูหนาวที่พะเนินทุ่งจะเกิดทะเลหมอกปกคลุมหนาตา ทั่วทั้งหุบเขาซึ่งเบื้องล่างคือป่าดงดิบที่มีไม้นานาพันธุ์ยืนต้นเบียดกันเต็มผืนป่าตลอดแนวเขาสลับซับซ้อนจนสุดตา…
จุดชมทะเลหมอกที่สัมผัสไอหมอกได้อย่างใกล้ชิดมีด้วยกันสองจุด คือบริเวณจุดชมวิวหลักกิโลเมตรที่30 และ 36 โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปทะเลหมอกที่นี่จะงดงามมาก..ไม่แพ้ที่อื่นๆเช่นกัน..
กิจกรรมที่นอกเหนือจากชมทะเลหมอก ที่นี่ยังมีกิจกรรมดูนกนานาชนิด ซึ่งนักดูนกจะทราบดี เพราะมีนกกว่า400 ชนิดอาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ หากเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเราจะพบกับทุ่งผีเสื้อหลากสีแลดูสวยงามจับตานัก… แต่ด้วยทางอุทยานฯต้องคงสภาพผืนป่าไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด จึงมีกำหนดระยะเวลาในการปิดการท่องเที่ยวเพื่อพักฟื้นสภาพทางธรรมชาติ โดยจะปิดตั้งแต่วันที่1สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปีและกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสทะเลหมอก ชมนก และพักแรมได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป..